סיוע שכר דירה למשפחות וסטודנטים משדרות ויישובי נגב מערבי

שלום רב,

הגשת המסמכים וההשלמות להטבת שכר הדירה ביישובי נגב מערבי ושדרות הסתיימה בתאריך 25.9.17

הטבה זו על פי החלטת ממשלה 2017 הינה חד פעמית והסתיימה בפעימה זו.

אין אפשרות לצרף מסמכים נוספים \ להצטרף להטבה.

בברכה,

הרשות לפיתוח הנגב